Catatan

Tunjukkan catatan dari Ogos, 2015

BAGAIMANAKAH SISTEM PENGESAN INI BERFUNGSI ?

Imej
Setelah mendail ke nombor sim GPS TRACker anda yang ditempatkan di dalam kenderaan anda, anda akan menerima sms dalam bentuk kordinat satelit daripada GPS. Anda hanya perlu klik url yang diterima oleh smartphone anda. Pastikan anda mempunyai data internet dan google maps berfungsi dengan baik.Anda akan menerima lokasi kenderaan dalam tempoh 30 saat sahaja. Anda boleh melihat terus melalui google maps yang terpapar di smartphone. Kini anda boleh melihat secara terus dari mana sahaja aanda berada kerana anda menggunakan satelit yang terletak 400 km daripada muka bumi. Klik icon kereta, anda akan mendapat laluan ke lokasi.Kini anda ditunjukkan jalan ke lokasi kenderaan anda berada.

Ini ialah lokasi yang telah dikenalpasti oleh sistem GPS ini. Kini alamat juga akan dipaaparkan untuk memudahkan pencarian anda.

Anda juga boleh melihat lokasi sebenar melalui smartphone apabila anda klik seama 2 saat di  atas tanda merah di google map.

Kini smartphone anda telah berfungsi sebagai GPS Navigas…